Din professionelle samarbejdspartner

BM Bogense A/S er et entreprenørfirma som udfører alle opgaver indenfor jord – kloak – beton og anlægsarbejder.

Din samarbejdspartner på Fyn

BM Bogense A/S er et mindre entreprenørfirma, som har en professionel tilgang til arbejdet. Vi udfører alle opgaver indenfor Jord-kloak-Beton-Anlæg i både hoved- og fagentrepriser. Vi sætter en ære i at arbejdet udføres håndværksmæssigt i topklasse og til rettet tid.

Vi udfører

Jordarbejder

Vi udfører alle former for jordarbejde for private, industri, landbrug og det offentlige.

V udfører alle udgravnings- og tilfyldningsopgaver.

Vi har tillige stor erfaring i forureningsopgaver.

Vi besidder gravemaskiner i alle størrelser og alle former for læssemaskiner samt komprimeringsudstyr, som gør os i stand til at udføre alle former for jordarbejde.

Vores mange års erfaring i branchen gør, at kunden trygt kan overlade arbejdet til os, med vished om at det vil blive udført håndværksmæssigt og kvalitetsmæssigt korrekt.


Anlægsarbejde

Vi udfører et væld af anlægsarbejder:

Vi samarbejder med forskellige brolægnings- og asfaltfirmaer, hvilket gør os i stand til påtage os de fleste opgaver indenfor området.  

Vi har senest medvirket til udførelse af en del legepladser og Parker.
Vi udfører selvfølgelig også Terrasser og Gangstier for ”Fru Hansen”.

Kloakarbejde

BM Bogense er selvfølgelig autoriseret Kloakmester.

Dette indebærer, at kunden kan være sikker på, at det autoriserede arbejde bliver udført på en måde, som gør, at det som minimum overholder lovens krav. Vi bestræber os dog på altid at gøre det lidt bedre.

Vi har egen spulevogn til rensning af kloakker og som også er i stand til også, at tømme alle former for samletanke, septictanke, vejbrønde mm.

TV-inspektion af huskloakker udføres ofte i forbindelse med afløbsproblemer eller rotteskade.

Vi tager os selvfølgelig af anmeldelser overfor Kommunen, og arbejdet er ikke afsluttet før kunden har modtaget en kopi af anmeldelse og tegninger som udført.

Betonarbejde

Vi udfører betonarbejder til alle mindre og mellemstore byggerier.

Udfører stort set alle betonopgaver til Terrænniveau og insitustøbte vægge.

Vi har medvirket til et væld af byggeri, hvilket gør, at vi i dag råder over viden, som sikrer kunden et byggeri i høj kvalitet.