Kloakarbejde

BM Bogense er selvfølgelig Autoriseret Kloakmester og dermed også tilsluttet en af sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans for godkendelse af kvalitetsstyringssystem.

Vi er 4 kloakmestre i medarbejderstaben.

Dette indebærer, at kunden kan være sikker på, at det autoriserede arbejde bliver udført på en måde, som gør, at det som minimum overholder lovens krav. Vi bestræber os dog på altid at gøre det lidt bedre.

Vi har egen spulevogn til rensning af kloakker og som også er i stand til også, at tømme alle former for samletanke, septictanke, vejbrønde mm.

TV-inspektion af huskloakker udføres ofte i forbindelse med afløbsproblemer eller rotteskade.

Vi tager os selvfølgelig af anmeldelser overfor Kommunen, og arbejdet er ikke afsluttet før kunden har modtaget en kopi af anmeldelse og tegninger som udført.

 

"Kloakering ved udstykning Toften, Middelfart"